Wrocław

Pozostałe usługi

  • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
  • Doradztwo w zakresie wyboru najlepszej formy opodatkowania przy rozpoczęciu oraz w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
  • Pomoc przy zakładaniu rachunków bankowych
  • Przygotowywanie pism oraz wniosków i wyjaśnień do organów skarbowych dotyczących spraw związanych z działalnością gospodarczą
  • Dokonywanie rejestracji w ZUS, US, GUS
  • Pomoc przy zakładaniu, zawieszaniu oraz likwidacji jednoosobowych działalności gospodarczych
  • Przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i aktualizacyjnych do US i ZUS
  • Reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi w związku z czynnościami kontrolnymi
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji do wniosków kredytowych i leasingowych